[en]Materiały dla nauczycieli

wyświetleń: 5652

Przedstawione materiały powstały jako efekt współpracy firmy ETTA Doradztwo i Treningi dla Biznesu oraz twórców projektu WrOpenUp i są punktem wyjścia do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na tematy skupiające się wokół różnorodności kulturowej. Zaproponowane ćwiczenia możesz poprowadzić po kolei lub oddzielnie. Dla Twojej wygody i w celu dostosowania zajęć do poziomu uczniów, w materiałach znajdziesz kilka wariantów ćwiczeniowych, które możesz modyfikować w celu dostosowania do potrzeb Twojej klasy.
Przedstawione interaktywne ćwiczenia i warsztaty zostały przygotowane w formie pozwalającej na bezpośrednie za stosowanie w trakcie 45-minutowych zajęć.

1. Kultura.

2. Stereotypy.

3. Wielonarodowa klasa.

4. Spotkanie z prawdziwą historią.

Życzę inspirującej i efektywnej pracy!

dr Barbara Bartczak,
Trener międzykulturowy,

Kierownik merytoryczny projektu

barbara.bartczak@ettaconsult.pl

pdf ett_adla_wr_open_up_manual140422_a4_prev 

  • 0google +

Komentarze

WSPARCIE

informacja_dla_ngo1.png