O NAS

wyświetleń: 5078

WrOpenUp to edukacyjny program dla młodzieży, realizowany przez fundację WrOpenUp w partnerstwie z Urzędem Miasta Wrocławia oraz Credit Suisse, Google, HP, HPE, IBM, UBS, NOKIA i Volvo.

Celem projektu WrOpenUp jest wykształcenie zaangażowanych społecznie liderów, multiplikatorów wartości, którzy szanują różnorodność, rozumieją korzyści płynące z otwartości i promują ją w swoich środowiskach. Inicjatorem i pomysłodawcą kampanii jest fundacja WrOpenUp, jednak cały projekt jest efektem międzysektorowej współpracy.

W ramach WrOpenUp kształcimy w młodzieży tzw. kompetencje przyszłości (Future Work Skills 2020), które pozwolą im zaistnieć na tym rynku pracy, który dopiero teraz się formuje - zglobalizowanym, opartym na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych. Wśród tych kompetencji znajduje się zarówno umiejętności pracy w różnorodnych paradygmatach kulturowych (czyli z osobami pochodzącymi z różnych kultur), jak i umiejętność współpracy, także w wirtualnych zespołach. To także twórcze myślenie, wychodzenie poza schematy i umiejętność krytycznego myślenia oraz umiejętność wykorzystywania dostępnych mediów do efektywnej komunikacji. 

Wykorzystując możliwości i kompetencje zaangażowanych partnerów opracowaliśmy i zrealizowaliśmy trzy edycje konkursów na minikampanię społeczną. Towarzyszyły temu warsztaty i eventy medialne i artystyczne koordynowane przez pracowników Google, IBM i HP.

Organizujemy cyklicznie warsztaty kompetencji międzykulturowej dla szkół, z udziałem ekspatów. 

Szczególną rolę w projekcie odgrywają twórczy i kompetentni międzynarodowi wolontariusze, współpracujący z WrOpenUp na zasadzie wolontariatu kompetencyjnego.   • 0google +

Komentarze

Nasi partnerzy Wszyscy partnerzy

WSPARCIE Zobacz więcej

informacja_dla_ngo1.png