O nas

Bez nich WrOpenUp nie robiłby tego co robi

Celem projektu WrOpenUp jest wykształcenie zaangażowanych społecznie liderów, multiplikatorów wartości, którzy szanują różnorodność, rozumieją korzyści płynące z otwartości i promują ją w swoich środowiskach. Inicjatorem i pomysłodawcą kampanii jest fundacja WrOpenUp, jednak cały projekt jest efektem międzysektorowej współpracy. 

WrOpenUp to edukacyjny program dla młodzieży, realizowany przez fundację WrOpenUp w partnerstwie z Urzędem Miasta Wrocławia oraz Credit Suisse, Google, HP, HPE, IBM, UBS, NOKIA i Volvo.

Kim jesteśmy

Jesteśmy wolontariuszami z 37 krajów. Zależy nam, by Wrocław był otwartym miastem. Naszą największą wartością jest różnorodność.

Co robimy

Kształcimy liderów, którzy szanują różnorodność, rozumieją korzyści płynące z otwartości i promują ją w swoich środowiskach.

Dlaczego

Jesteśmy przekonani, że nauka poprzez doświadczenie, bez wykładów i grubych podręczników może być fascynująca i bardzo efektywna.

Statut Fundacji opisujący jej cele:

1. PODEJMOWANIE I WSPIERANIE INICJATYW SŁUŻĄCYCH POROZUMIENIU I WSPÓŁPRACY MIĘDZY NARODAMI, KULTURAMI I RELIGIAMI.
2. PROMOWANIE WZAJEMNEGO SZACUNKU I OTWARTOŚCI WOBEC RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ, ETNICZNEJ, PŁCIOWEJ, SPRAWNOŚCIOWEJ, INTELEKTUALNEJ, WIEKOWEJ I INNYCH.
3. PRZEŁAMYWANIE STEREOTYPÓW ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI MOTYWOWANEJ UPRZEDZENIAMI, INTEGRACJA SPOŁECZNA GRUP NARAŻONYCH NA WYKLUCZENIE SPOŁECZNE.
4. KSZTAŁCENIE I INTEGRACJA LIDERÓW, MULTIPLIKATORÓW OTWARTOŚCI, SOLIDARNOŚCI SPOŁECZNEJ, ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZAANGAŻOWANIA.
5. PODEJMOWANIE I WSPIERANIE INICJATYW NAUKOWYCH I OŚWIATOWYCH WSPIERAJĄCYCH EDUKACJĘ W WYŻEJ WYMIENIONYM ZAKRESIE.
6. UPOWSZECHNIANIE WIEDZY, PROMOWANIE I WDRAŻANIE PROJEKTÓW W OBSZARZE INNOWACJI SPOŁECZNYCH I SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU.
7. WSPIERANIE DZIAŁAŃ INNYCH INSTYTUCJI ORAZ OSÓB FIZYCZNYCH ZBIEŻNYCH Z CELAMI FUNDACJI, O KTÓRYCH MOWA W PUNKTACH 1-6.
8. POZYSKIWANIE INICJATYW DLA POZYSKANIA ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRZEDSTAWIONYCH W PUNKTACH 1 -7.

×
advanced-floating-content-close-btn