Co robimy

Promujemy otwartość i szacunek do różnorodności 

Kształcimy kompetencje przyszłosci, czyli takie umiejętności, które będą niebawem szczególnie poszukiwane na rynku pracy, w związku z bardzo szybkimi zmianami, jakie zachodzą dziś w rzeczywistości.

Organizujemy cyklicznie warsztaty dla szkół z udziałem międzynarodowej grupy wolontariuszy.
Rozumiemy, że zmieniający się świat stawia przed młodymi ludźmi coraz więcej wyzwań i chcemy podzielić się naszym doświadczeniem, by pomóc tym wyzwaniom sprostać.
Jesteśmy przekonani, że nauka poprzez doświadczenie, bez wykładów i grubych podręczników może być fascynująca i bardzo efektywna.

Kształcimy liderów, którzy szanują różnorodność, rozumieją korzyści płynące z otwartości i promują ją w swoich środowiskach.

Zależy nam, aby uczestnicy wydarzeń organizowanych przez WrOpenUp angażowali się w sprawy społeczne, dlatego pomagamy im się rozwijać i stawać się coraz lepszymi liderami. Pokazujemy młodym ludziom, że każdy może wziąć inicjatywę we własne ręce i zmieniać świat na lepszy, bardziej przyjazny i otwarty.

Naszym najważniejszym warsztatem jest warsztat kompetencji międzykulturowej , ale opracowaliśmy też materiały, pozwalające w przystępny i atrakcyjny dla młodzieży sposób opanować takie umiejętności, jak: zarządzanie projektem, odpowiedzialne przywództwo, sztuka prezentacji.

Konkursy dla uczniów. Przy wsparciu naszych partnerów zrealizowaliśmy cztery edycje konkursów dla uczniów wrocławskich szkół. Towarzyszyły im warsztaty, wydarzenia medialne i artystyczne. Udział w konkursie w każdej edycji wymaga otwartości, wiedzy na temat innych kultur, empatii, kreatywności i umiejętności pracy w zespole.

Zwycięskie drużyny zapraszamy na edukacyjne wyprawy – w bliższe lub dalsze zakątki Polski, Europy i świata po to, by doświadczyli i nauczyli się jeszcze więcej.

×
advanced-floating-content-close-btn