Co robimy

Promujemy otwartość i szacunek do różnorodności 

Kształcimy kompetencje przyszłości, czyli takie umiejętności, które będą niebawem szczególnie poszukiwane na rynku pracy, w związku z bardzo szybkimi zmianami, jakie zachodzą dziś w rzeczywistości (Link do opisu I definicji kompetencji przyszłości w Sekcji dla nauczycieli). 

Organizujemy cyklicznie warsztaty dla szkół z udziałem międzynarodowej grupy wolontariuszy. (link do zdjęć z warsztatów – do pobrania manuale) 

Kształcimy liderów, którzy szanują różnorodność, rozumieją korzyści płynące z otwartości i promują ją w swoich środowiskach.

Zależy nam, aby uczestnicy wydarzeń organizowanych przez WrOpenUp angażowali się w sprawy społeczne, dlatego pomagamy im się rozwijać i stawać się coraz lepszymi liderami. Pokazujemy młodym ludziom, że każdy może wziąć inicjatywę we własne ręce i zmieniać świat na lepszy, bardziej przyjazny i otwarty.

Naszym najważniejszym warsztatem jest warsztat kompetencji międzykulturowej, ale opracowaliśmy też materiały, pozwalające w przystępny I atrakcyjny dla młodzieży sposób opanować takie umiejętności, jak: zarządzanie projektem, odpowiedzialne przywództwo, sztuka prezentacji

Konkursy dla uczniów. Przy wsparciu naszych partnerów zrealizowaliśmy cztery edycje konkursów dla uczniów wrocławskich szkół. Towarzyszyły im warsztaty, wydarzenia medialne i artystyczne. Udział w konkursie w każdej edycji wymaga otwartości, wiedzy na temat innych kultur, empatii, kreatywności i umiejętności pracy w zespole.

Zwycięskie drużyny zapraszamy na edukacyjne wyprawy – w bliższe lub dalsze zakątki Polski, Europy i świata po to, by doświadczyli I nauczyli się jeszcze więcej.