Jak działamy

W jaki sposób kształcimy młodych?

Kształcimy kompetencje przyszłości, czyli takie umiejętności, które będą niebawem szczególnie poszukiwane na rynku pracy, w związku z bardzo szybkimi zmianami, jakie zachodzą dziś w rzeczywistości.
Organizujemy cyklicznie warsztaty dla szkół z udziałem międzynarodowej grupy wolontariuszy.
Naszym najważniejszym warsztatem jest warsztat kompetencji międzykulturowej, ale opracowaliśmy też materiały, pozwalające w przystępny i atrakcyjny dla młodzieży sposób opanować takie umiejętności, jak:
– Zarządzanie projektem

– Odpowiedzialne przywództwo
- Sztuka prezentacji

Kształcimy liderów, którzy szanują różnorodność, rozumieją korzyści płynące z otwartości i promują ją w swoich środowiskach.
Zależy nam, aby uczestnicy wydarzeń organizowanych przez WrOpenUp angażowali się w sprawy społeczne, dlatego pomagamy im się rozwijać i stawać się coraz lepszymi liderami. Pokazujemy młodym ludziom, że każdy może wziąć inicjatywę we własne ręce i zmieniać świat na lepszy, bardziej przyjazny i otwarty.