WrOpenUp dla Uczniów

Zapraszamy Was na warsztaty!

Wropenup future leaders! nowa edycja, nowy konkurs

  • 27.11.2021 r. Warsztaty kompetencji międzykulturowej  
  • 19.02.2022 r. Finance for the future
  • 05.03.2022 r. Myślenie projektowe (Design Thinking) 
  • 02.04.2022 r. Zarządzanie projektem

Konkurs WrOpenUp to przestrzeń dla młodych ludzi do działania w obszarach, które są dla nich ważne i interesujące.

W RAMACH KONKURSU UCZNIOWIE BĘDĄ OPRACOWYWAĆ PROJEKT SPOŁECZNY W JEDNYM Z WYBRANYCH OBSZARÓW DZIAŁANIA FUNDACJI WROPENUP (PONIŻEJ), A NAJLEPSZE PROJEKTY ZOSTANĄ SFINANSOWANE PRZEZ FUNDACJĘ:
* PROMOWANIE WARTOŚCI ZWIĄZANYCH Z RÓŻNORODNOŚCIĄ I RÓWNOŚCIĄ,
* WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA I MIĘDZYKULTUROWA,
* PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI I STEREOTYPOM,
* ROZWÓJ KOMPETENCJI PRZYWÓDCZYCH MŁODZIEŻY,
* WSPIERANIE INICJATYW EDUKACYJNYCH W WYMIENIONYCH WYŻEJ OBSZARACH (PUNKTY 1-4)

Zadanie konkursowe realizowane jest w grupach składających się od 3 do 5 uczniów w wieku 14 – 18 lat. 
Zadanie polega na opracowaniu projektu społecznego oraz przedstawieniu jego założeń w formularzu zgłoszenia oraz kosztorysu (do 2000 zł brutto) w formie: 

1. elevator-pitch (z ang. krótka prezentacja idei, którą można przedstawić w czasie nie dłuższym niż 90 sekund np. nagrana telefonem komórkowym) albo

2. Pecha Kucha – prezentacja multimedialna – 20 slajdów po max 20 sekund na jeden slajd.

3 najlepsze projekty zostaną sfinansowane przez fundację WrOpenUp.
Projekty konkursowe mogą obejmować różne działania, ale aby dane działanie można było określić projektem społecznym, powinno posiadać: 
1. jasno określony cel, 

2. plan i harmonogram działań oraz 

3. grupę docelową odbiorców.


Zapraszamy!

Warsztaty z zakresu kompetencji międzykulturowych służą kształtowaniu lub wzmacnianiu postawy otwartości wobec odmienności kulturowej, rozwijaniu kulturowej wrażliwości, a także wskazaniu sposobów na twórcze wykorzystywanie potencjału różnorodności.

– Czym jest kultura i dlaczego pełni rolę filtra w postrzeganiu rzeczywistości?
– Jak zrozumieć obce kultury?
– Czym są uprzedzenia?
– Jak pozbyć się z głowy stereotypów?
– Dlaczego różnorodność jest taka cenna?
– Jak współpracować z osobami, które pochodzą z innych kultur?

Warsztaty odpowiedzialnego przywództwa pomagają zrozumieć rolę empatycznego i odpowiedzialnego lidera, a także w praktyczny sposób rozwijać kompetencje przywódcze.

– Co to znaczy odpowiedzialny lider?

– Czy mogę stać się liderem?

- W jaki sposób przejąć inicjatywę i mieć realny wpływ na to co się dzieje wokół mnie?

– Jak motywować innych?

Zarządzanie projektem:
– Jak zaplanować projekt, który jest kreatywny i wykonalny?
– Kto decyduje o projekcie?
- Co zrobić, kiedy nagle zabraknie kogoś z zespołu?

– Czy wszystko jest stracone, kiedy tydzień przed wykonaniem projektu o czymś zapomnieliśmy?


- Jak działać, żeby projekt był zgodny z oczekiwaniami?

Podczas warsztatów zespołowo stworzycie projekt zgodnie z wytycznymi i potrzebami, zaplanujecie go, zmierzycie się z niespodziankami i przeciwnościami, a na końcu zaprezentujecie efekt końcowy. Warsztaty poprowadzą trenerzy z międzynarodowych firm którzy podzielą się z wami cennymi wskazówkami dotyczącymi projektów.
 Umiejętności zdobyte podczas warsztatów przydadzą się podczas różnych projektów w szkole i poza nią, gdyż pewnie kiedyś będziecie chcieli zaplanować przyjęcie dla przyjaciół albo swój rozwój zawodowy. A to również są projekty. I to te najważniejsze.

Sztuka prezentacji:
– Jak w atrakcyjny sposób zaprezentować swój temat (i siebie)?
– Jak pozbyć się stresu przed wystąpieniem publicznym?

- Jak sprawić, by inni słuchali cię z zainteresowaniem?
– Jak poukładać swoje wystąpienie, by publiczność cię zrozumiała?
– Jak „sprzedać” swój pomysł?

Jesteśmy przekonani, że umiejętność zrobienia skutecznej i ciekawej prezentacji jest kluczowa we współczesnym świecie. Podczas warsztatu będziecie ćwiczyć określenie celu swojej prezentacji, dostosowanie jej do audytorium i umiejętność angażowania publiczności.
Zdobyte umiejętności będą przydatne podczas szkolnych prezentacji, na maturze, studiach i później w Waszej pracy.

Warsztaty prowadzone są w języku angielskim z polskim asystentem językowym i odbywają się w siedzibach firm, partnerów WrOpenUp.  Młodzież szkolną zgłasza nauczyciel, ale obecność nauczyciela na samym warsztacie nie jest wymagana. Imienne listy uczestników warsztatów potrzebne będą tydzień przed planowanym warsztatem.

Dlaczego warto się zaangażować we WrOpenUp?

Jak myślisz – czy potrafisz się odnaleźć w różnorodnym środowisku? Akceptujesz inne zwyczaje, poglądy, tradycje i mentalność?

Kompetencja międzykulturowa to otwartość, poszanowanie różnic. WrOpenUp pozwala doświadczyć, czym jest różnorodność i uczy, jak współpracować i współistnieć w świecie pełnym różnorodności.

Dzięki WrOpenUp:
– Masz szansę poznać ciekawych ludzi z całego świata
Uczysz się zupełnie czegoś innego niż w szkole
– Budujesz otwarty Wrocław
Warsztaty są praktyczne, mówimy „NIE” wykładom.
– Praktyka czyni mistrza!
– Wykłady i lekcje należą do obowiązków szkolnych!

We WrOpenUp dużo współpracujemy, wykorzystujemy wiedzę i praktykujemy.
Warsztaty są zazwyczaj prowadzone przez dwóch trenerów, jeden z nich mówi po polsku, więc nawet jeśli nie czujesz się pewnie mówiąc po angielsku – nie ma problemu.
Biorąc udział w konkursie masz szansę na wykorzystanie umiejętności zdobytych podczas warsztatów.

×