WrOpenUp dla Uczniów

Zapraszamy Was na warsztaty!

Wropenup 2020 Startuje za:

  • 00Dni
  • 00Godzin
  • 00Minut
  • 00Sekund

Do 6 marca uczniowie mogą się zapisywać na bezpłatne warsztaty WrOpenUp: kompetencja międzykulturowa i odpowiedzialne przywództwo.

Warsztaty z kompetencji międzykulturowej:

  • Sobota 28.03.2020 w godzinach 10:00 – 14:00

Warsztaty z odpowiedzialnego przywództwa:

  • Sobota 25.04.2020 w godzinach 10:00 – 14:00

Lokalizację podamy już po zapisach – standardowo będą to siedzimy współpracujących z nami firm.

Warsztaty z zakresu kompetencji międzykulturowych służą kształtowaniu lub wzmacnianiu postawy otwartości wobec odmienności kulturowej, rozwijaniu kulturowej wrażliwości, a także wskazaniu sposobów na twórcze wykorzystywanie potencjału różnorodności.

Warsztaty odpowiedzialnego przywództwa pomagają zrozumieć rolę empatycznego i odpowiedzialnego lidera a także w praktyczny sposób rozwijać kompetencje przywódcze.

Warsztaty poprowadzą międzynarodowi trenerzy z partnerskich firm, którzy bazując na swoich doświadczeniach zawodowych i we współpracy z nauczycielami opracowali praktyczne zajęcia dla młodzieży. Warsztaty prowadzone są w języku angielskim z polskim asystentem językowym i odbywają się w siedzibach firm, partnerów WrOpenUp.  Młodzież szkolną zgłasza nauczyciel, ale obecność nauczyciela na samym warsztacie nie jest wymagana. Imienne listy uczestników warsztatów potrzebne będą tydzień przed planowanym warsztatem.

Dlaczego warto się zaangażować we WrOpenUp?

Czy kiedykolwiek idąc ulicą zastanawiałeś się jak ludzie odnajdują się w różnorodnym środowisku w pracy? Bez konfliktów, szanując różnice kulturowe, ucząc się i doświadczając czym jest różnorodność.  

Dzięki WrOpenUp: 

  • Masz szansę poznać ciekawych ludzi z całego świata 
  • Uczysz się zupełnie czegoś innego niż w szkole 
  • Budujesz otwarty Wrocław 
  • Warsztaty są praktyczne, mówimy „NIE” wykładom  

Praktyka czyni mistrza, wykłady I lekcje należą do obowiązków szkolnych! We WrOpenUp dużo współpracujemy, wykorzystujemy wiedzę I praktykujemy.  Warsztaty są prowadzone przez dwóch trenerów, jeden z nich mówi po polsku, więc nawet jeśli nie czujesz się pewnie mówiąc po angielsku – nie ma problemu.  

Biorąc udział w konkursie masz szansę na wykorzystanie umiejętności zdobytych podczas warsztatów.