Założenia konkursu

Konkurs WrOpenUp to przestrzeń działania dla młodych ludzi w obszarach, które są dla nich ważne i interesujące i które są również zgodne z działaniami statutowymi fundacji WrOpenUp, tj.:

 1. promowanie wartości związanych z różnorodnością i równością, 

 2. współpraca międzynarodowa i międzykulturowa, 

 3. przeciwdziałanie dyskryminacji i stereotypom, 

 4. rozwój kompetencji przywódczych młodzieży,

 5. wspieranie inicjatyw edukacyjnych w wymienionych wyżej obszarach (punkty 1-4)

Konkurs przeznaczony jest dla grup składających się od 3 do 5 uczniów szkół ponadpodstawowych.

  Zadanie konkursowe polega na opracowaniu oraz zaprezentowaniu planu projektu społecznego z uwzględnieniem następujących punktów:

 1. wskazanie celu projektu /  problemu, który projekt rozwiązuje

 2. określenie grupy docelowej

 3. opracowanie planu, harmonogramu działań i kosztorysu projektu  (do 2000 zł brutto)

 4. przedstawienie założeń projektu w formularzu zgłoszenia 

 5. zaprezentowanie projektu w wybranej formie:

  1. elevator-pitch, czyli prezentacja nie dłuższa niż 90 sekund, nagrana np.telefonem komórkowym, albo

  2. Pecha Kucha – prezentacja multimedialna – 20 slajdów po max 20 sekund na jeden slajd.

Fundacja WrOpenUp sfinansuje 3 najlepsze projekty w kwocie do 2000 zł.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.wropenup.pl

 

Na czym polega zadanie uczniów?

 1. Znajdźcie i opiszcie problem, który chcielibyście rozwiązać lub inicjatywę, jaką chcielibyście podjąć. 

Jakie to mogą być działania? 

 • ułatwienia dla osób niepełnosprawnych lub niemówiących po polsku w Waszej szkole, 

 • zorganizowanie interesującego spotkania, szkolenia, wydarzenia, debaty np. na temat włączania osób pochodzących z grup mniejszościowych; np. pochodzących z innych krajów, mówiących w innym języku, osób z niepełnosprawnościami lub innych

 • zaproponowanie gry szkolnej promującej otwartość na różnorodność

 • zorganizowanie kampanii informacyjnej lub promującej współpracę międzykulturową 

 1. Określcie CEL projektu

 2. Opiszcie GRUPĘ DOCELOWĄ (do kogo projekt będzie adresowany? Czyje / jakie  problemy rozwiązuje?)  

 3. Opiszcie jakie przewidujecie rezultaty projektu

 4. Stwórzcie harmonogram realizacji poszczególnych zadań

 5. Dołączcie kosztorys realizacji projektu

 6. Przedstawcie swój projekt w formie elevator pitch albo Pecha Kucha

 7. Prześlijcie prezentację (elevator pitch albo pecha kucha) i formularz zgłoszeniowy projektu na adres: office@wropenup.pl w terminie do 30 kwietnia. Prosimy napisać w tytule wiadomości: KONKURS

 8. Ogłoszenie wyników na stronie www.wropenup.pl – do 15 czerwca.

 
×
advanced-floating-content-close-btn