Warsztat dla młodzieży z Ukrainy

Warsztat z kompetencji międzykulturowych, który został opracowany przez naszych cudownych wolontariuszy oraz przy pomocy merytorycznej Yulii Tkachuk z Fundacji Ocalenie odbył się 21.05.2022. Warsztaty odbyły się stacjonarnie, po raz pierwszy od czasów wybuchu pandemii w naszych firmach parnerskich – E&Y oraz Monterail.

Było o empatii, różnorodności, o nas, o naszych historiach i historiach uczestników! Udało nam się spotkać z ponad 30 osobami, którzy przyjechali z Ukrainy i aktualnie przebywają we Wrocławiu.

Zachęcamy też do skorzystania z podręcznika dla uczniów, którzy przybyli z Ukrainy do Wrocławia. Guide dostępny tutaj!

 

Edycja w liczbach

0

Liczba szkół

0

Liczba uczniów

0

Liczba wolontariuszy

0

Liczba szkoleń

Opis edycji

Kolejna edycja WrOpenUp to seria warsztatów, które kształcą oraz promują wartości związane z różnorodnością i równością, współpraca międzynarodowa i międzykulturowa, przeciwdziałanie dyskryminacji i stereotypom oraz rozwój kompetencji przywódczych młodzieży.
  
  • Cross-cultural competence – trening kompetencji międzykulturowych służy kształtowaniu lub wzmacnianiu postawy otwartości wobec odmienności kulturowej,  rozwijaniu kulturowej wrażliwości, a także wskazaniu sposobów na twórcze wykorzystywanie  potencjału różnorodności. Warsztaty kształcą empatyczną i świadomą postawę wobec każdej odmienności, także ze  względu na stopień sprawności, status społeczny, wiek itd. 

  • Finance for the future – Celem warsztatów jest podniesienie umiejętności finansowych: jak oszczędzać i mądrze wydawać pieniądze. Jednym słowem – jak zostać Finansowym Ninja! Podczas warsztatu uczniowie nauczą się także pisać kosztorysy oraz planować budżet.
  • Design Thinking – celem warsztatu jest kształcenie umiejętności krytycznego myślenia. Uczy rozpoznawania, analizowania  i oceniania argumentów w celu podjęcia decyzji, rozpoznawania błędów w argumentach, weryfikowania informacji, by w konstruktywny sposób angażować się w rozmowę i w działanie. Na tym etapie uczestnicy muszą wybrać cel, który chcą wspierać, aby lepiej zrozumieć,  jak korzystać z nowych kompetencji.
  • Project Management  – Celem warsztatu jest rozwijanie umiejętności potrzebnych do zarządzania projektem zgodnie z wytycznymi i potrzebami, opracowanie etapów, zasobów oraz reagowanie na przeciwności.

Firmy współpracujące

BNY Mellon,Ernst and Young, Credit Suisse, UPM, Google, UBS, Volvo, Monterail 

Zdjęcia

Opinie uczestników

×
advanced-floating-content-close-btn