Podobają Ci się nasze warsztaty? Weź udział w konkursie!

Założenia konkursu Konkurs WrOpenUp to przestrzeń działania dla młodych ludzi w obszarach, które są dla nich ważne i interesujące i które są również zgodne z działaniami statutowymi fundacji WrOpenUp, tj.::  promowanie wartości związanych z różnorodnością i równością,  współpraca międzynarodowa i międzykulturowa,  przeciwdziałanie dyskryminacji i stereotypom,  rozwój kompetencji przywódczych młodzieży, wspieranie inicjatyw edukacyjnych w wymienionych wyżej obszarach (punkty 1-4) Konkurs przeznaczony jest dla grup składających się od 3 do 5 uczniów szkół ponadpodstawowych.   Zadanie konkursowe polega na opracowaniu oraz zaprezentowaniu planu projektu społecznego z uwzględnieniem następujących punktów: wskazanie celu projektu /  problemu, który projekt rozwiązuje określenie grupy docelowej opracowanie planu, harmonogramu działań i kosztorysu projektu  (do 2000 zł brutto) przedstawienie założeń projektu w formularzu zgłoszenia  zaprezentowanie projektu w wybranej formie: elevator-pitch, czyli prezentacja nie dłuższa niż 90 sekund, nagrana np.telefonem komórkowym, albo Pecha Kucha - prezentacja multimedialna - 20 slajdów po max 20 sekund na jeden slajd. Fundacja WrOpenUp sfinansuje 3 najlepsze projekty w kwocie do 2000 zł. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.wropenup.pl Na czym polega zadanie uczniów? Znajdźcie i opiszcie problem, który chcielibyście rozwiązać lub inicjatywę, jaką chcielibyście podjąć.  Jakie to mogą być działania?  ułatwienia dla osób niepełnosprawnych lub niemówiących po polsku w Waszej szkole,  zorganizowanie interesującego spotkania, szkolenia, wydarzenia, debaty np. na temat włączania osób pochodzących z grup mniejszościowych; np. pochodzących z innych krajów, mówiących w innym języku, osób z niepełnosprawnościami lub innych zaproponowanie gry szkolnej promującej otwartość na różnorodność zorganizowanie kampanii informacyjnej lub promującej współpracę międzykulturową  Określcie CEL projektu Opiszcie GRUPĘ DOCELOWĄ (do kogo projekt będzie adresowany? Czyje / jakie  problemy rozwiązuje?)   Opiszcie jakie przewidujecie rezultaty projektu Stwórzcie harmonogram realizacji poszczególnych zadań Dołączcie kosztorys realizacji projektu Przedstawcie swój projekt w formie elevator pitch albo Pecha Kucha Prześlijcie prezentację (elevator pitch albo pecha kucha) i formularz zgłoszeniowy projektu na adres: office@wropenup.pl w terminie do 30 kwietnia. Prosimy napisać w tytule wiadomości: KONKURS Ogłoszenie wyników na stronie www.wropenup.pl - do 15 czerwca.  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  REGULAMIN KONKURSU 

WrOpenUp Future Leaders 2022/23

10 lat WrOpenUp we Wrocławiu - zapraszamy młodzież w wieku 15-18 lat na warsztaty w ramach projektu WrOpenUp Future Leaders. Jest to trzecia edycja naszego projektu trwającego od 2019 roku! Przygotowaliśmy ofertę trzech bezpłatnych warsztatów. Cały moduł to: Cross-cultural competence dla młodzieży z Ukrainy w j. ukraińskim 1.10.2022 - formularz Cross-cultural competence 05.11.2022 - formularz Project Management 03.12.2022 - formularz Design Thinking 21.01.2023 - formularz Zapraszamy do kontaktu!

10 lat zaangażowania w budowanie otwartego, inkluzywnego Wrocławia :)

10 lat zaangażowania w budowanie otwartego, inkluzywnego Wrocławia Fundacja działa już ponad dekadę, a zbliżająca się rocznica to dobry moment, żeby podziękować wszystkim, którzy tworzyli projekt od samego początku. To także czas podsumowań oraz dzielenia się wizją na kolejne lata. Analizując dotychczasowe działania upewniamy się, że do naszych priorytetów należą troska o inkluzywny Wrocław i edukacja młodego pokolenia, by w niedalekiej przyszłości stali się odpowiedzialnymi liderami. Wkrótce ogłosimy nowe warsztaty na kolejną edycję. Dziękujemy wszystkim, którzy pomagają nam tworzy ten wspaniały projekt od tylu lat :)

Warsztaty dla młodzieży z Ukrainy

Warsztaty dla dzieci z Ukrainy Droga młodzieży!  Zapraszamy młodzież z Ukrainy (13-18 lat) na warsztaty z kompetencji międzykulturowej, które odbędą się 21 maja 2022 od godziny 10.00 - 13.00 we Wrocławiu! Warsztat odbędzie się w j. ukraińskim. Będzie o empatii, różnorodności, o nas, o naszych historiach i waszych! Będą gry, będą rozmowy. Warsztaty odbędą się w naszych firmach partnerskich - adresy podamy na tydzień przed! Zapraszamy do zapisów poprzez wypełnienie formularza

Starter pack for migrant kids

Starter pack for all kids coming to Poland to study! Hello everyone! We want to share with you the "starter pack" which was made for parents and foreign pupils coming to Poland to study to explain how the polish educational system works. A new school can be a source of uncertainty and many questions, and it can be connected with formalities you must take care of to make your time in Poland the best and the safest as possible. The guide has been translated into the Ukrainian language! Please visit: https://guide.wropenup.pl/

WrOpenUp Future Leaders – Finance for the future! zapraszamy do rejestracji​!

WrOpenUp FINANCE FOR THE FUTURE zapraszamy do rejestracji Zapraszamy do zapisów na warsztaty Finance for the future, które odbędą się już za dwa tygodnie w sobotę 19.02.2022! Online, bezpłatne, w języku angielskim w grupach 20 osobowych! Zapraszamy wszystkich! Celem warsztatów jest podniesienie umiejętności finansowych jak oszczędzać i mądrze wydawać pieniądze. Jednym słowem – jak zostać Finansowym Ninja! FOMULAR DO ZAPISÓW

Konkurs WrOpenUp Future Leaders

Konkurs WrOpenUp Future Leaders! Konkurs WrOpenUp Future Leaders to przestrzeń dla młodych ludzi do działania w obszarach, które są dla nich ważne i interesujące.    W ramach konkursu uczniowie opracowują projekt społeczny w jednym z wybranych obszarów: - promowanie wartości związanych z różnorodnością i równością, - współpraca międzynarodowa i międzykulturowa, - przeciwdziałanie dyskryminacji i stereotypom, - rozwój kompetencji przywódczych młodzieży, - wspieranie inicjatyw edukacyjnych w wymienionych wyżej obszarach (punkty 1-4)   Zadanie konkursowe realizowane jest w grupach składających się od 3 do 5 uczniów w wieku 14 - 18 lat.   Zadanie polega na opracowaniu projektu społecznego oraz przedstawieniu jego założeń w formularzu zgłoszenia oraz kosztorysu (do 2000 zł brutto) w formie: - elevator-pitch (z ang. krótka prezentacja idei, którą można przedstawić w czasie nie dłuższym niż 90 sekund np. nagrana telefonem komórkowym) albo - Pecha Kucha - prezentacja multimedialna - 20 slajdów po max 20 sekund na jeden slajd.   Więcej info na naszej stronie już w sobotę po pierwszych warsztatach tej edycji! Zapisywać można się dzięki formularzowi! Wystarczy poprosić nauczyciela i stworzyć grupę od 3 - 5 osób !    ZACHĘCAMY UCZNIÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE! Zapraszamy do zapisów poprzez formularz FormularzRegulamin

WrOpenUp 2021 zapraszamy do rejestracji​! – warsztat z kompetencji międzykulturowych

WrOpenUp 2021/2022 zapraszamy do rejestracji Szanowni Państwo, Fundacja WrOpenUp zachęca uczniów do zapisów na warsztaty w ramach projektu WrOpenUp Future Leaders. Przygotowaliśmy w tym roku ofertę czterech bezpłatnych warsztatów.  Towarzyszy im konkurs a nagrodą będzie możliwość realizacji wybranego przez uczniów projektu (o szczegółach konkursu opowiemy na warsztacie). Udział w warsztatach nie obliguje do uczestnictwa w konkursie. Jako pierwszy proponujemy warsztat kompetencji międzykulturowej - do 23.11.2021 możecie Państwo zapisywać uczniów na poprzez formularz zgłoszeniowy: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7AqivVbImOsh3v5GAwpaDWSINkQc2p9x85DLCPK9xC0z_Sw/viewform?fbclid=IwAR33xa7eOtCYsgxsvWdf0aq_1YjS6emXBM7CI-l0uUkNgilpP2LMYCx0T7A Nasi partnerzy - firmy zatrudniające trenerów WrOpenUp - w większości zdecydowali się na pracę zdalną, dlatego w tym roku również warsztaty będą się odbywały online. Wszystkie warsztaty prowadzimy w języku angielskim. W dalszej kolejności, w pierwszym kwartale 2022 roku odbędą się: - Finance for the future - NOWOŚĆ! - projekt realizowany we współpracy z ekspertami bankowości - Myślenie projektowe (design thinking)  - Zarządzanie projektem (project management) Wszystkie warsztaty WrOpenUp odbywają się w soboty, w godzinach przedpołudniowych. Szczegóły konkursu i daty kolejnych spotkań przekażemy na pierwszym warsztacie. Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach oraz w konkursie!

×