Myślenie projektowe – design thinking

Zapraszamy uczniów na kolejne bezpłatne warsztaty - Design thinking czyli myślenie projektowe już 02.12.2023 o godzinie 10.00 - 13.00. Rejestracja trwa do piątku godziny 17.00. Elementem warsztatu jest kształtowanie umiejętności projektowania rozwiązań w oparciu o rzeczywiste potrzeby użytkownika. Uczy rozpoznawania, analizowania i oceniania argumentów w celu podjęcia decyzji, rozpoznawania błędów w argumentach, weryfikowania informacji, by w konstruktywny sposób angażować się w rozmowę i w działanie. Na tym etapie uczestnicy muszą wybrać cel, który chcą wspierać, aby lepiej zrozumieć, jak korzystać z nowych kompetencjii! Rejestracja! 

WrOpenUp we Wrocławiu – kolejna, czwarta już edycja

Szanowni Nauczyciele, W tym roku po raz już czwarty zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w kolejnej edycji WrOpenUp Future Leaders. To cykl bezpłatnych, praktycznych warsztatów dla uczniów szkół pondapodstawowych. Zajęcia prowadzi międzynarodowe grono wolontariuszy, na co dzień zatrudnionych we wrocławskich firmach. Dzielą się swoim doświadczeniem i umiejętnościami. Warsztaty WrOpenUp mają na celu kształcenie tzw. umiejętności przyszłości (wg OECD), czyli takich kompetencji, które będą realnie niezbędne w ich pracy. Wierzymy, że program jest doskonałą okazją do rozwijania kompetencji takich, jak: otwartość, umiejętności przywódcze, myślenie krytyczne i analityczne. Rozwijają także kompetencje międzykulturowe i umiejętność pracy w zespole oraz postawę obywatelską. Trenerzy podzielą się z uczniami zarówno swoją wiedzą, jak i praktycznymi umiejętnościami, przydatnymi nie tylko w życiu zawodowym ale i codziennym! Zapraszamy wszystkich chętnych do zapisów. Kompetencje międzykulturowe 28.10.2023 - Trening kompetencji międzykulturowych służy kształtowaniu i  wzmacnianiu postawy otwartości wobec odmienności kulturowej, rozwijaniu kulturowej wrażliwości, a także wskazaniu sposobów na twórcze wykorzystywanie  potencjału różnorodności. Warsztaty kształcą empatyczną i świadomą postawę wobec każdej odmienności, nie tylko kulturowej, ale także ze  względu na stopień sprawności, status społeczny, wiek itd Myślenie projektowe 02.12.2023 - elementem warsztatu jest kształtowanie umiejętności projektowania rozwiązań w oparciu o rzeczywiste potrzeby użytkownika. Uczy rozpoznawania, analizowania  i oceniania argumentów w celu podjęcia decyzji, rozpoznawania błędów w argumentach, weryfikowania informacji, by w konstruktywny sposób angażować się w rozmowę i w działanie. Na tym etapie uczestnicy muszą wybrać cel, który chcą wspierać, aby lepiej zrozumieć,  jak korzystać z nowych kompetencji. Inkluzywne oraz odpowiedzialne przywództwo 10.02.2024 - warsztat kształtuje umiejętność uświadomienia sobie zniekształceń poznawczych i uprzedzeń w podejmowaniu decyzji oraz aktywnego poszukiwania i brania pod uwagę różnych perspektyw, by skuteczniej współpracować z innymi. Rozwija też empatyczne podejście do współpracy z innymi i uczy jak stać być odpowiedzialnym liderem - w szkole i w życiu prywatnym. Wszystkie warsztaty odbywają się w godzinach 10.00 - 13.00! Zapraszamy :) Zapisy na pierwsze warsztaty z kompetencji międzykulturowych  - Rejestracja na warsztat z kompetencji międzykulturowych

PRACA Z DZIEĆMI Z DOŚWIADCZENIEM MIGRACJI – warsztat z Yulią Tkachuk

Dzięki warsztatowi uczestnik:  - dowie się, jak radzić sobie z zagrożeniami, z którymi dzieci z doświadczeniem migracji spotykają się na co dzień  - nauczy się, jak pracować z dziećmi z doświadczeniem migracji  - pozna aspekty prawne, regulujące sytuację takich dzieci  - dowie się, gdzie szukać wsparcia, - zrozumie psychologiczne aspekty migracji – przymusowej i dobrowolnej Yulia Tkachuk - absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS, edukatorka międzykulturowa, trenerka, animatorka, tłumaczka.  Od 2020 zajmuje się wsparciem dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji z ponad 10 krajów w formalnej edukacji i integracji w Polsce. Współtworzy pozaformalne programy edukacyjne i pomocowe przeznaczone dla dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracyjnym. Prowadzi warsztaty samorzecznicze, integracyjne, antydyskryminacyjne. Doświadczenie nabywała między innymi jako asystentka międzykulturowa w warszawskich szkołach, jak również w Fundacji Ocalenie, realizując programy związane z pracą socjalną i wsparciem edukacyjnym. Po wybuchu wojny w Ukrainie tworzyła i koordynowała dwie placówki wsparcia dziennego dla dzieci uciekających przed wojną.  Ilość miejsc ograniczona! Zapisy poprzez e-mail - paulina.jakubowicz@wropenup.plZapraszamy do kontaktu!

Podobają Ci się nasze warsztaty? Weź udział w konkursie!

Założenia konkursu Konkurs WrOpenUp to przestrzeń działania dla młodych ludzi w obszarach, które są dla nich ważne i interesujące i które są również zgodne z działaniami statutowymi fundacji WrOpenUp, tj.::  promowanie wartości związanych z różnorodnością i równością,  współpraca międzynarodowa i międzykulturowa,  przeciwdziałanie dyskryminacji i stereotypom,  rozwój kompetencji przywódczych młodzieży, wspieranie inicjatyw edukacyjnych w wymienionych wyżej obszarach (punkty 1-4) Konkurs przeznaczony jest dla grup składających się od 3 do 5 uczniów szkół ponadpodstawowych.   Zadanie konkursowe polega na opracowaniu oraz zaprezentowaniu planu projektu społecznego z uwzględnieniem następujących punktów: wskazanie celu projektu /  problemu, który projekt rozwiązuje określenie grupy docelowej opracowanie planu, harmonogramu działań i kosztorysu projektu  (do 2000 zł brutto) przedstawienie założeń projektu w formularzu zgłoszenia  zaprezentowanie projektu w wybranej formie: elevator-pitch, czyli prezentacja nie dłuższa niż 90 sekund, nagrana np.telefonem komórkowym, albo Pecha Kucha - prezentacja multimedialna - 20 slajdów po max 20 sekund na jeden slajd. Fundacja WrOpenUp sfinansuje 3 najlepsze projekty w kwocie do 2000 zł. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.wropenup.pl Na czym polega zadanie uczniów? Znajdźcie i opiszcie problem, który chcielibyście rozwiązać lub inicjatywę, jaką chcielibyście podjąć.  Jakie to mogą być działania?  ułatwienia dla osób niepełnosprawnych lub niemówiących po polsku w Waszej szkole,  zorganizowanie interesującego spotkania, szkolenia, wydarzenia, debaty np. na temat włączania osób pochodzących z grup mniejszościowych; np. pochodzących z innych krajów, mówiących w innym języku, osób z niepełnosprawnościami lub innych zaproponowanie gry szkolnej promującej otwartość na różnorodność zorganizowanie kampanii informacyjnej lub promującej współpracę międzykulturową  Określcie CEL projektu Opiszcie GRUPĘ DOCELOWĄ (do kogo projekt będzie adresowany? Czyje / jakie  problemy rozwiązuje?)   Opiszcie jakie przewidujecie rezultaty projektu Stwórzcie harmonogram realizacji poszczególnych zadań Dołączcie kosztorys realizacji projektu Przedstawcie swój projekt w formie elevator pitch albo Pecha Kucha Prześlijcie prezentację (elevator pitch albo pecha kucha) i formularz zgłoszeniowy projektu na adres: office@wropenup.pl w terminie do 30 kwietnia. Prosimy napisać w tytule wiadomości: KONKURS Ogłoszenie wyników na stronie www.wropenup.pl - do 15 czerwca.  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  REGULAMIN KONKURSU 

WrOpenUp Future Leaders 2022/23

10 lat WrOpenUp we Wrocławiu - zapraszamy młodzież w wieku 15-18 lat na warsztaty w ramach projektu WrOpenUp Future Leaders. Jest to trzecia edycja naszego projektu trwającego od 2019 roku! Przygotowaliśmy ofertę trzech bezpłatnych warsztatów. Cały moduł to: Cross-cultural competence dla młodzieży z Ukrainy w j. ukraińskim 1.10.2022 - formularz Cross-cultural competence 05.11.2022 - formularz Project Management 03.12.2022 - formularz Design Thinking 21.01.2023 - formularz Zapraszamy do kontaktu!

10 lat zaangażowania w budowanie otwartego, inkluzywnego Wrocławia :)

10 lat zaangażowania w budowanie otwartego, inkluzywnego Wrocławia Fundacja działa już ponad dekadę, a zbliżająca się rocznica to dobry moment, żeby podziękować wszystkim, którzy tworzyli projekt od samego początku. To także czas podsumowań oraz dzielenia się wizją na kolejne lata. Analizując dotychczasowe działania upewniamy się, że do naszych priorytetów należą troska o inkluzywny Wrocław i edukacja młodego pokolenia, by w niedalekiej przyszłości stali się odpowiedzialnymi liderami. Wkrótce ogłosimy nowe warsztaty na kolejną edycję. Dziękujemy wszystkim, którzy pomagają nam tworzy ten wspaniały projekt od tylu lat :)

Warsztaty dla młodzieży z Ukrainy

Warsztaty dla dzieci z Ukrainy Droga młodzieży!  Zapraszamy młodzież z Ukrainy (13-18 lat) na warsztaty z kompetencji międzykulturowej, które odbędą się 21 maja 2022 od godziny 10.00 - 13.00 we Wrocławiu! Warsztat odbędzie się w j. ukraińskim. Będzie o empatii, różnorodności, o nas, o naszych historiach i waszych! Będą gry, będą rozmowy. Warsztaty odbędą się w naszych firmach partnerskich - adresy podamy na tydzień przed! Zapraszamy do zapisów poprzez wypełnienie formularza

×
advanced-floating-content-close-btn